Generowanie wniosku

PROSIMY UZUPEŁNIĆ DANE,
DO UMIESZCZENIA WE WNIOSKU ZGODNEGO Z MEN

UWAGA! W związku z zamieszczanymi w internecie gotowymi wnioskami z uzupełnionymi w punkcie „CZĘŚĆ III – KALKULACJA KOSZTÓW” konkretnymi produktami, MEN poinformował, iż takie wnioski nie powinny być akceptowane.

DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU MULTIMEDIALNO-INTERAKTYWNEGO W RAMACH ROZWIJANIA
SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE STOSOWANIA
TECHNOLOGII INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNYCHOsoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku 1. Szkoła spełnia warunki programu „Aktywna tablica”:
 2. Liczba sal lekcyjnych:
 3. Liczba sal lekcyjnych wyposażonych w pomoce dydaktyczne:
 4. Informacja o aktualnym stanie wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne, a także sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne lub o planach ich wprowadzania
 5. Kalkulacja kosztów planowanego w ramach Programu zakupu pomocy dydaktycznych:
  Lp. Nazwa Wartość brutto
  Suma:
 6. Informacja o planowanych sposobach korzystania z zakupionych w ramach Programu pomocy dydaktycznych w celu zmiany sposobu nauczania lub uczenia się:

 7. Wnioskowana kwota wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych:
  0,00Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu "Aktywna tablica" (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Dreamtec Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy pl. Strzeleckim 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323972, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 898-215-56-06, REGON: 020932484

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach statystycznych i marketingowych (zgodnie z Art. 6 ust 1. Pkt a) RODO).

2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat.

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

4. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


Uwaga!

Niniejszy kreator służy jako pomoc w przygotowaniu wniosków w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. Dołożyliśmy wszelkich starań, by przygotowane za jego pomocą dokumenty były formalnie poprawne i zgodne z obowiązującymi procedurami. Jednakże informujemy, że portal multimediawszkole.pl nie ponosi odpowiedzialności za składany przez Państwa oficjalny wniosek oraz za informacje w nim zawarte. Prosimy o sprawdzenie jego poprawności przed złożeniem do organu prowadzącego.