Generowanie wniosku

PROSIMY UZUPEŁNIĆ DANE,
DO UMIESZCZENIA WE WNIOSKU ZGODNEGO Z MEN

UWAGA! W związku z zamieszczanymi w internecie gotowymi wnioskami z uzupełnionymi w punkcie „CZĘŚĆ III – KALKULACJA KOSZTÓW” konkretnymi produktami, MEN poinformował, iż takie wnioski nie powinny być akceptowane.

DOFINANSOWANIE ZAKUPU SPRZĘTU MULTIMEDIALNO-INTERAKTYWNEGO W RAMACH ROZWIJANIA
SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE STOSOWANIA
TECHNOLOGII INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNYCHOsoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących wniosku 1. Szkoła spełnia warunki programu „Aktywna tablica”:
 2. Liczba sal lekcyjnych:
 3. Liczba sal lekcyjnych wyposażonych w pomoce dydaktyczne:
 4. Informacja o aktualnym stanie wyposażenia szkoły w pomoce dydaktyczne, a także sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne lub o planach ich wprowadzania
 5. Kalkulacja kosztów planowanego w ramach Programu zakupu pomocy dydaktycznych:
  Lp. Nazwa Wartość brutto
  Suma:
 6. Informacja o planowanych sposobach korzystania z zakupionych w ramach Programu pomocy dydaktycznych w celu zmiany sposobu nauczania lub uczenia się:

 7. Wnioskowana kwota wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych:
  0,00